Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 21. 05. 2018
piatok, 25. máj 2018
Home

*

Verzia pre tlač

 

DCOM posunie samosprávnu agendu čo najbližšie k občanovi

Projekt dátového centra, ktorý umožní občanom využívať eSlužby, bude vo všetkých obciach a mestách realizovať Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) zverejnilo 13. decembra 2011 písomné vyzvanie na projekt Dátového centra obcí a miest, definovaný v zozname národných projektov, schválenom riadiacim orgánom OPIS. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej aj regionálnej úrovni. Cieľom tohto projektu je vybudovanie Dátového centra obcí a miest, pre sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom, podnikateľom, ale aj všetkým ostatným subjektom.

Oprávneným žiadateľom resp. prijímateľom nenávratného finančního príspevku je DEUS. Platforma datacentra bude otvorená pre všetky subjekty samosprávy, s cieľom poskytnúť služby v požadovanej kvalite a posunúť samosprávnu agendu čo najbližšie k občanovi. Združenie právnických osôb DEUS založili v lete 2011 Ministerstvo financií SR a ZMOS, s cieľom realizovať projekt dátového centra pre samosprávu. Čaká nás mnoho náročnej práce ale verím, že s úspešným koncom. Samospráva si práve v tomto období zaslúži pomoc, ktorú by zrejme inak nezískala. Realizácia projektu je vyvrcholením dlhoročnej snahy ZMOS poskytnúť nielen možnosť prístupu k elektronickým službám pre všetkých občanov, ale zároveň aj zabezpečiť obciam a mestám technologické vybavenie potrebné na realizáciu týchto služieb.

Projekt bude poskytovať potrebné softvérové aplikácie pre spracovanie agendy vo forme SW ako služba. Cieľom projektu nie je iba vytvárať nové aplikácie, ale najmä vybrať osvedčených dodávateľov, ktorí vytvoria ponuku aplikácií pre datacentrum. Aplikácie a systémy budú jednotliví dodávatelia pripravovať na nasadenie a prevádzku podľa definovaných štandardov.

Zverejnená Štúdia uskutočniteľnosti, na základe ktorej bola vydaná výzva, navrhuje zmiešaný model financovania prevádzky datacentra. S projektom jedinečného rozsahu je spojených viacero rizík. Medzi tie špecifické je možno zaradiť dĺžku prechodného obdobia, v ktorom sa budú mestá a obce prihlasovať do datacentra, a získanie ich dostatečného počtu pre trvalú udržateľnosť projektu. Ďalším rizikom, společným pre celý projektový zámer, sú nevyhnutné zmeny legislatívy a vzájemné podmieňovanie vplyvu jednotlivých modulov a parciálnych riešení na výslednú úroveň eGov služieb.

Rozhodujúcu úlohu pri rozbehu prevádzky dátového centra zohrá združenie DEUS a schopnosti jeho realizačného tímu. O príprave a realizácii projektu vo všetkých jeho etapách budeme samosprávy, občanov aj podnikateľov a ďalších partnerov priebežne informovať.

Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS