Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 04. 12. 2018
nedeľa, 20. január 2019
Home

Projekt DCOM+

Verzia pre tlač

Štúdia uskutočniteľnosti DCOM+

Organizácia DEUS zrealizovala národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý bol financovaný z Operačného programu informatizácia spoločnosti. Do národného projektu DCOM bolo zapojených 1 511 obcí a miest SR. Pre zvýšený dopyt po IS DCOM, po spustení projektu do prevádzky, sa poskytlo ďalším 624 obciam a mestám riešenie miniDCOM+, zoštíhlená verzia projektu DCOM (7 najviac používaných služieb IS DCOM), za účelom splnenia si ich zákonnej povinnosti podľa zákona o eGovernmente.

Riešenie miniDCOM+ a ponuka jeho služieb nie je pre obce konečná, súčasťou pripojenia týchto obcí je aj ich zmluvný záväzok prejsť na plnohodnotné pripojenie do IS DCOM. Vzhľadom k vzniknutej potrebe, predstavuje DEUS riešenie vo forme „Plošného rozšírenia IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)“, ktoré poskytne ďalším zhruba 1 000 obciam a mestám plnú funkčnosť už existujúceho riešenia pre elektronický výkon verejnej moci a pre vyše 1 470 už zapojených obcí a miest doplnenie infraštruktúrnych služieb.

 

Dokumenty

Štúdia uskutočniteľnosti k DCOM+ a potrebná dokumentácia bola zverejnená v MetaIS2: https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d0881270-bd78-4a5a-b5ce-5909...

1. Manažérske zhrnutie k projektu DCOM+ 

2. Detailný prepočet CBA nadväzne na náklady obce 

3. Štúdia uskutočniteľnosti: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu "Plošné rozšírenie IS DCOM - 2. etapa (DCOM+)" 

4. Analýza CBA 

Možnosť predkladania pripomienok odbornou verejnosťou prostredníctvom formulára. Formulár na predkladanie pripomienok si stiahnete TU. Pripomienky prosíme zasielať na info@zdruzeniedeus.sk 

Termín ukončenia možnosti predkladať pripomienky odbornou verejnosťou: 22.11.2017 (do konca pracovnej doby)

Termín verejného prerokovania: 23.11.2017 o 9:00 h. v Press centre (nová budova), na Úrade vlády SR na prízemí, Nám. slobody 1, Bratislava.

Prezentácia z predstavenia projektu DCOM+ je k dispozícii TU.