DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

 

Čo je to DEUS

Skratka DEUS znamená DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. Je to združenie, ktoré založilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Prioritnou činnosťou združenia je podporiť a propagovať elektronickú komunikáciu medzi občanmi a štátom prostredníctvom internetu a tým znížiť "papierovanie" s úradmi. 

DEUS vybudoval a prevádzkuje systém pre elektronizáciu agendy miest a obcí Dátové centrum obcí a miest (DCOM). V súčasnosti spolupracuje so siedmimi certifikovanými dodávateľmi informačných systémov, s ktorými spolu modernizuje pôvodné systémy v obciach. Združenie participuje na tvorbe legislatívy a zároveň všetky platné zmeny v legislatíve automaticky zapracováva do sytému DCOM. Činnosť DEUS-u je regulovaná zákonom.

 

Viac o projekte DCOM nájdete na www.dcom.sk.