Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 31. 01. 2019
piatok, 22. február 2019
Home

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Verzia pre tlač

Čo je to DEUS

Skratka DEUS znamená DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. Je to združenie, ktoré založilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Prioritnou činnosťou združenia je podporiť a propagovať elektronickú komunikáciu medzi občanmi a štátom prostredníctvom internetu a tým znížiť "papierovanie" s úradmi. 

DEUS vybudoval a prevádzkuje systém pre elektronizáciu agendy miest a obcí Dátové centrum obcí a miest (DCOM). V súčasnosti spolupracuje so siedmimi certifikovanými dodávateľmi informačných systémov, s ktorými spolu modernizuje pôvodné systémy v obciach. Združenie participuje na tvorbe legislatívy a zároveň všetky platné zmeny v legislatíve automaticky zapracováva do sytému DCOM. Činnosť DEUS-u je regulovaná zákonom.

Viac o projekte DCOM nájdete na www.dcom.sk.

 

Pozvánka do stánku DEUS na 29. snem ZMOS

pozvanka_snem.png

 


Výročná správa 2017

Výročnú správu za rok 2017 si môžete prečítať na tomto linku.


Systém DCOM sa rozšíri, dostane sa k nemu 2 500 obcí a 2,5 milóna ľudí

Vyše 2 100 obcí a miest využíva na Slovensku služby Dátového centra obcí a miest (DCOM). Vďaka nemu má už dnes prístup k elektronickým službám samosprávy takmer 2,2 milióna občanov SR. Tento počet sa v budúcnosti ešte rozšíri o ďalšie stovky obcí a stotisíce ľudí. Projekt DCOM bude totiž po novom prístupný aj tým samosprávam, ktoré ho doteraz kvôli naplneniu existujúcich kapacít využiť nemohli.

Od 1. novembra 2016 musia mestá a obce poskytovať svoje služby občanom a od 1. júla 2017 firmám aj elektronicky. Až 72% z nich si túto povinnosť úspešne splnilo vďaka informačnému systému DCOM. Záujem oň však presahoval jeho kapacitné možnosti. Je preto dobrou správou, že bolo schválené rozšírenie DCOM-u,“ hovorí Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré systém DCOM prevádzkuje. Rozšírenie projektu schválil 12. decembra 2017 Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vďaka tomu sa DCOM rozšíri o fázu DCOM+.


DCOM v číslach

  • 72 % samospráv používa DCOM
  • Vyše 2 100 obcí a miest využíva DCOM
  • Takmer 2,2 milióna obyvateľov môže využívať služby DCOM-u
  • DCOM aktuálne disponuje 9 integráciami na informačné systémy verejenej správy
  • 7 730 používateľov samospráv získalo novú výpočtovú techniku
  • Viac ako 5 000 pracovníkov obcí absolvovalo rôzne typy bezplatných školení o používaní DCOM-u, ktoré prebiehajú aj naďalej
  • Viac ako 10 000 používateľov DCOM-u
  • Takmer 600-tisíc prijatých a viac ako 700-tisíc odoslaných podaní vybavených prostredníctvom DCOM-u
  • 1 800 hodín individuálnej podpory a konzultácií pre obce prostredníctvom odborných konzultantov len v roku 2017
  • 3 800 hodín podpory vyčlenených v roku 2018

Výročná správa 2016

Výročnú správu za rok 2016 si môžete prečítať na tomto linku.