Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 02. 02. 2017
pondelok, 20. február 2017
Home

Národný projekt - DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST (DCOM)

Verzia pre tlač

Výročná správa za rok 2015

Výročnú správu organizácie DEUS za rok 2015 spolu s účtovnou závierkou organizácie a správou nezávisleho audítora máte k dispozícii na tomto linku.


Rokovanie Rady ZMOS 

17. februára 2016 sa na Štrbskom plese uskutočnilo rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska. Pred bodom rôzne a záverom v poradí 5. rokovania Rady ZMOS boli členovia Rady ZMOS informovaní o uvedení projektu DCOM do funkčnej prevádzky. 

Ing. Adrián Belánik, výkonnný riaditeľ DEUS, predstavil hlavné aktivity na najbližšie obdobie, ktorými je predovšetkým aktualizácia Informačného systému DCOM, ktorú máme záujem čo najlepšie overiť pomocou pracovnej skupiny vybraných zástupcov samosprávy. Následne to budú školenia k IS DCOM a v blízkom termíne pre každú obec či mesto aj synchronizácia dát obce alebo mesta do IS DCOM. 

Účastníci rokovania mali možnosť v priestoroch vyskúšať si Informačný systém DCOM a ukážku práce pracovníka obecného či mestského úradu.   

large_img_5137_2.jpg large_img_5142.jpg large_img_5129.jpg large_img_5131_3.jpg large_img_5132_0.jpg large_img_5130_0.jpg


DCOM v relácii Svet technológií na TA3

Výhody a prínosy národného projektu Dátové centrum obcí a miest pre samosprávu, rovnako aj pre občanov, boli predstavené aj v relácii Svet technológií na TA3.

Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve TA3, na tomto linku.


Vážená pani primátorka, pani starostka, vážený pán primátor, pán starosta, 

dvadsiate číslo newslettra venovaného národnému projektu Dátové centrum obcí a miest si môžete prečítať TU.


Ako postupovať v prípade nedostupných mailových služieb cez klienta Exchange

Vážení užívatelia IS DCOM,

v prípade, že nastane neočakávaný výpadok emailových služieb cez klienta Exchange, je mail dostupný cez mobilné zariadenia, alebo v aplikácii Outlook Web App.

Outlook Web App je aplikácia na správu pošty, kalendára, kontaktov a úloh, dostupná cez rozhranie internetového prehliadača. Je variantom aplikácie Outlook 2013 a jej dáta (správy, udalosti, priečinky, úlohy a iné) sú identické s obsahom, ktorý pre toho istého prihláseného užívateľa poskytuje Outlook 2013. Odlišujú sa v užívateľskom rozhraní, pričom Outlook Web App nemusí obsahovať všetky funkcionality, ktoré poskytuje Outlook 2013. Na základnú správu agendy však plne postačuje.

Ako sa prihlásiť do mailového konta v aplikácii Outlook Web App?

1. Do internetového prehliadača zadajte adresu https://xmail.dcom.sk/owa/ a stlačte ENTER.
2. Zadajte názov domény\meno používateľa, heslo a kliknite na prihlásiť sa. 

Príklad: dcom\jozef.mrkvicka@intra.dcom.sk (opačné lomítko získate stlačením kláves ALT + 92, meno a priezvisko použite svoje a následne zadajte heslo, ktorým sa prihlasujete do DCOM) 

Pri prvom prihlásení aplikácia vyžaduje zvoliť zobrazovací jazyk a časové pásmo. Následne kliknite na uložiť.

Presný postup ako sa prihlásiť do mailového konta v aplikácii Outlook Web App nájdete TU.


Projekt DCOM patrí medzi najlepšie európske cloudové projekty roka 2015

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) potvrdil svoje technologické kvality získaním ocenenia EuroCloud Award 2015. V celkovej konkurencii viac ako 50 zúčatnených projektov z 11 krajín rozdelených do 6 kategórií sa zaradil projekt elektronizácie samosprávy medzi tri najlepšie európske cloudové projekty v kategórii Best Cloud Service for Vertical Markets. 

„Nominácia projektu DCOM medzi európsku špičku v rámci EuroCloud Award len potvrdzuje správnosť  technického a technologického riešenia projektu DCOM. V tejto súvislosti chcem poďakovať všetkým partnerom v rámci projektu DCOM za ich nasadenie a prínos pre celkový úspech projektu, ktorý zlepší kvalitu života občanom a podnikateľov Slovenska. Takéto ocenenie na európskej úrovni chápeme ako ocenenie práce všetkých zúčastnených strán.” povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

large_foto_1_3.jpg large_foto_barcelona_2.jpg

Fotografia vľavo: Ocenenie projektu DCOM odovzdal prezident EuroCloud Europe Bernd Becker výkonnému riaditeľovi DEUS, Adriánovi Belánikovi.


Dátové centrum obcí a miest v relácii Slovensko cez internet

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest, jeho prínosy pre samosprávu, občanov a podnikateľov predstavil v relácii Slovensko cez internet výkonný riaditeľ DEUS, Adrián Belánik a výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.

foto_ta3_2.png

Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve TA3:

Relácia Slovensko cez internet a Dátové centrum obcí a miest 


Prezentácia projektu DCOM na medzinárodnej konferencii IDC CLOUD INNOVATION FORUM 2015

10. septembra sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia IDC CLOUD INNOVATION FORUM 2015, na ktorej skúsenosti z implementácie cloudu pre obce a mestá v Slovenskej republike odprezentoval výkonný riaditeľ DEUS, Adrián Belánik, spolu so zástupcom konzorcia dodávateľov

large_dscn1886.jpg large_dscn1889.jpg large_dscn1892.jpg large_dscn1893.jpg large_dscn1899.jpg large_foto2.jpg


Prezentácia projektu DCOM na zasadnutí Rady ZMOS 

Dňa 26. augusta 2015 sa v Bratislave uskutočnilo v poradí tretie rokovanie Rady ZMOS, na ktorom sa členovia rady zaoberali viacerými oblasťami aktuálnych problémov miestnej územnej samosprávy. Predmetom rokovania bola aj priebežná správa o aktuálnom stave implementácie projektu DCOM, ktorú predložil výkonný podpredseda ZMOS, Milan Muška.

V tejto časti aktuálny stav v projekte DCOM odprezentoval Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS, a poďakoval takmer 1 400 obciam a mestám Slovenska za prejavený záujem o projekt. Zároveň však upozornil, že vzhľadom na časovo náročnú administratívu procesu je garancia na prihlásenie sa do projektu pre nezpojené obce a mestá 15. september 2015. V priestoroch rokovania si zástupcovia obcí a miest mali možnosť naživo pozrieť funkcionality IS DCOM a vyskúšať konkrétne služby.

large_img_5649.jpg large_img_5638.jpg large_img_5588.jpg large_img_5662.jpg large_img_5628.jpg large_img_5614.jpg

 


Národný projekt Dátové centrum obcí a miest prezentovaný na Ministerstve vnútra Českej republiky

Dňa 19. augusta 2015 výkonný riaditeľ DEUS Ing. Adrián Belánik a zástupcovia združenia prezentovali národný projekt Dátové centrum obcí a miest pre českých partnerov eGovernmentu na Ministerstve vnútra Českej republiky. Zúčastnení zástupcovia Ing. Roman Vrba a Ing. Petr Kuchař (na fotografii), pozitívne vyjadrili uznanie projektu DCOM. 

large_praha_1.jpg   


Vážená pani primátorka, pani starostka, vážený pán primátor, pán starosta,

najnovšie, trináste číslo newslettra venovaného národnému projektu Dátové centrum obcí a miest, si môžete prečítať TU.

Prajeme príjemné čítanie.


Zmluvu o integrácii do Informačného systému Dátového centra obcí a miest podpísali ďalší dodávatelia informačných systémov obcí

Bratislava, 4. 8. 2015 – K dnešnému dňu podpísali zmluvu o integrácii do Informačného systému Dátového centra obcí a miest (IS DCOM) ďalší piati dodávatelia informačných systémov obcí.

Na realizácii národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) spolupracuje osem spoločností dodávajúcich informačné systémy obciam. Predpokladom posunutia úrovne spolupráce v rámci projektu Dátové centrum obcí a miest na ďalšiu úroveň, je integrovanie individuálnych riešení jednotlivých ISO dodávateľov do prostredia IS DCOM. Podpisom zmluvy o spolupráci s realizátorom projektu DCOM, DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska túto možnosť využili ďalšie spoločnosti: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, KEO s. r. o., IVeS organizácia pre informatiku verejnej správy,  REMEK, s. r. o., TOPSET Solutions s. r. o., Spoločnosti MADE spol. s r. o. a DATALAN, a. s. túto zmluvu už podpísali v predošlom období. Záujem o spoluprácu na projekte DCOM prejavili aj ďalšie spoločnosti dodávajúce informačné systémy obcí.

„Na základe snahy ponúknuť ISO dodávateľom možnosť zapojiť sa do projektu ešte intenzívnejšie, ako aj snahy neobmedzovať respektíve nediskriminovať jednotlivých ISO dodávateľov, ponúkame 4 možnosti integrácie - od minimalistickej (len nevyhnuté odovzdávanie informácií medzi ISO a IS DCOM), až po plne integrovanú aplikáciu. Veríme, že túto možnosť využijú aj ďalší dodávatelia ISO, aj keď sme si vedomí, že proces integrácie je veľmi náročný“, uviedol Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, obcí a ISO z DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré je realizátorom projektu Dátové centrum obcí a miest.

V rámci Dátového centra obcí a miest, prostredníctvom takzvaných IS DCOM eGov modulov, budú obce riešiť časť svojej agendy, ako sú napríklad dane a poplatky. Budú schopné prijímať a spracovávať elektronické podania od občanov. IS DCOM eGov moduly plne pokryjú všetkých 138 originálnych kompetencií obcí a miest pomocou 138 elektronických služieb (eSlužby). Obce a mestá však pri svojej činnosti budú aj naďalej využívať programy mimo eGov modulov, tzv. ISO moduly – moduly Informačného systému obce ako sú napríklad účtovníctvo, sklady a majetok a ďalšie agendy samotného úradu.

Moduly IS DCOM preberú časť agendy, ktorú v súčasnosti riešia obce buď len v listinnej podobe, alebo v moduloch informačných systémov od rôznych dodávateľov. Hlavným cieľom integrácie existujúcich Informačných systémov obcí (ISO) a IS DCOM je, aby pracovníci úradov nemuseli dáta manuálne prepisovať. Preto jednotlivé moduly IS DCOM poskytujú integračné rozhrania a vyžadujú poskytnutie rozhraní zo strany ISO, ktoré sa podľa úrovne integrácie budú na ne pripájať. Rovnako bude zabezpečená úvodná migrácia dát z ISO do modulu IS DCOM - Dane a poplatky tak, aby obce plynule pokračovali v práci tam kde skončili bez akýchkoľvek obmedzení. Práve v tejto fáze, počas procesu integrácie, je nevyhnutná spolupráca a súčinnosť s existujúcimi ISO dodávateľmi.


 


Spoločné obecné úrady v projekte DCOM

Do projektu DCOM bol zaradený koncept Spoločných obecných úradov, ktorý umožní efektívnejšiu komunikáciu medzi zapojenými obecnými úradmi, zjednoduší a sprehľadní nastavenie kompetencií medzi obcou a spoločným úradom, urýchli postup spracovania úradnej agendy. Vo finále to bude znamenať, že aj obce združené do Spoločných obecných úradov budú môcť prostredníctvom projektu DCOM plnohodnotne poskytovať svojim občanom elektronické služby originálnych kompetencií.

V priebehu mesiaca júl sa uskutočnili tri workshopy zamerané na pripojenie Spoločných obecných úradov do projektu. Obsahom stretnutí bolo súhrnné predstavenie projektu DCOM, výhody a prínosy zapojenia SOcÚ do projektu, postup zavádzania nových technických a funkčných vlastností pre SOcÚ a harmonogram zapájania.

Prezentácia možnosti zapojiť Spoločné obecné úrady do projektu DCOM vyvolala pozitívny ohlas u účastníkov workshopov a vedúcich predstaviteľov SOcÚ.

V prípade záujmu zapojenia Vášho Spoločného obecného úradu do projektu DCOM, je potrebné vypísať VYHLÁSENIE, ktoré nájdete TU a poslať ho mailom na obce@zdruzeniedeus.sk

VYHLÁSENIE pre SPOLOČNÉ OBECNÉ ÚRADY


Projekt DCOM na Komore obcí Rady ZMOS

V utorok 28. 7. 2015 sa v Dudinciach konalo zasadnutie zástupcov Komory obcí Rady ZMOS. Ľubomír Lörincz, predseda Komory obcí privítal aj zástupcov združenia DEUS, realizátora národného projektu DCOM.

Prítomní zástupcovia obcí boli informovaní o súčasnom stave implementácie projektu DCOM, jeho kľúčových aktivitách a prínosoch pre obce a mestá, ktoré prezentoval Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS. Súčasťou prezentácie bola i praktická ukážka fungovania Informačného systému DCOM, vďaka ktorému obce a mestá dokážu pre občanov jednoduchým spôsobom skvalitniť úroveň poskytovaných služieb vyplývajúcich z originálnych kompetencií samosprávy. Predstavené boli dôležité kroky potrebné k ostrému spustenia Informačného systému DCOM, ktoré by v najbližších mesiacoch mali absolvovať všetky obce a mestá zapojené do projektu DCOM. Prezentácia a praktická ukážka Informačného systému DCOM mala u prítomných starostov pozitívny ohlas.

Predseda Komory obcí Ľubomír Lörincz v závere zasadnutia vyzdvihol výhodu riešenia projektu DCOM, vďaka ktorému samospráve odpadne náročná úloha spojená s povinnosťou vyplývajúcou zo zákona o eGovernmente, ktorý ukladá obciam a mestám povinnosť komunikovať s občanmi elektronicky. Komora obcí rady ZMOS považuje predstavené funkcionality IS DCOM za vhodný nástroj na riešenie originálnych kompetencií samosprávy a odporúča zapojenie obcí do projektu.

large_img_4914_1.jpg large_img_5025_0.jpg large_img_4921.jpg

large_img_5052.jpg 

 


Konferencia iDEME OPIS 2015

25. júna 2015 sa v hoteli Bôrik uskutočnila konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME OPIS 2015, ktorej spoluorganizátorom je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. V rámci konferenčného bloku "DCOM a informatizácia samospráv" vystúpil aj Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, ktorý informoval o stave realizácie národného projektu Dátové centrum obcí a miest.

Celú prezentáciu si môžete pozrieť TU:

https://www.youtube.com/watch?v=FCgebpSuabU


Národný projekt Dátové centrum obcí a miest získal ocenenie EuroCloud Slovakia Award 2015

Súčasťou výročnej konferencie EuroCloud Slovakia Days 2015, ktorá sa konala 16. júna na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, bolo aj vyhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže EuroCloud Slovakia Award 2015. V kategórii Najlepšia cloudová služba pre vertikálny trh/Best Cloud Service for Vertical Market získal prvenstvo projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý realizuje DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Výhernú plaketu si z rúk prezidenta EuroCloud, n. o., Juraja Zelenaya prevzal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS. Získaním ocenenia postupuje národný projekt DCOM do európskeho kola súťaže EuroCloud Europe Award 2015, ktorej výsledky budú slávnostne vyhlásené 7. októbra 2015 v Barcelone.

Nezisková organizácia EuroCloud, v spolupráci so svojimi partnermi, ktorými sú významné národné i nadnárodné IT a konzultačné firmy, vyhlásila v poradí 2. ročník súťaže EuroCloud Slovakia Award 2015, ktorej cieľom je oceniť firmy a organizácie za najlepšie cloudové služby a riešenia realizované na Slovensku. Tohtoročná súťaž mala päť rôznych kategórií, v ktorých boli ocenené tak zabehnuté spoločnosti, ako aj startupové cloudové riešenia.

Ocenenie projektu DCOM v tejto súťaži vnímam ako potvrdenie správnosti navrhovaného technického riešenia spojeného s využitím cloudových technológií. Naším cieľom je preniesť výhody tejto technológie do každodenného života našich zákazníkov – občanov a pracovníkov obecných a mestských úradov na Slovensku. Som presvedčený, že prínosy projektu DCOM zaujmú aj v medzinárodnom meradle,“ povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

Ocenenie EuroCloud Slovakia Award 2015 získal národný projekt DCOM v kategórii Najlepšia cloudová služba pre vertikálny trh/Best Cloud Service for Vertical Market. Cloudové riešenie projektu DCOM budú zástupcovia DEUS prezentovať aj v rámci kongresu EuroCloud EXPO Congress 2015, ktorý sa bude konať na jeseň v Barcelone.

Viac informácii o súťaži EuroCloud Europe Award 2015 nájdete na http://www.eurocloud.org/award.html.

large_img_6751_1.jpg  large_img_6755.jpg

 


Prezentačné školenia k projektu Dátové centrum obcí a miest

Vážená pani primátorka, pani starostka,
vážený pán primátor, pán starosta,

v mene DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), v spolupráci s Ministerstvom financií SR si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na
prezentačné školenia k projektu Dátové centrum obcí a miest.

Prezentačné školenia sú určené najmä pre starostov a prednostov mestských a obecných úradov, ako aj pre pracovníkov ekonomických úsekov – účtovníkov a daniarov.
V rámci školenia chceme predovšetkým predstaviť projekt DCOM a jeho výhody, odprezentovať hlavné moduly informačného systému DCOM a prácu v nich, upozorniť na systém elektronických školení a odpovedať na otázky účastníkov. Keďže projekt sa pomaly dostáva do svojej záverečnej fázy, chceme takisto vysvetliť migračný proces, ktorý by v najbližších mesiacoch mali absolvovať všetky obce zapojené do projektu DCOM.

Vašu účasť, prosím, zaregistrujte na stránke
http://academy.posam.sk/

Vopred ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi kolegami.

DCOM tím

Termíny prezentačných školení:

 


Jarná ITAPA 2015

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest, jeho výsledky a vývoj projektu prezentoval na konferencii Jarná ITAPA 2015 Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, obcí a ISO z DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).

Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý je súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), pomáha predovšetkým obciam a menším mestám splniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona.

large_itapa2.jpg large_itapa3.jpg large_itapa1.jpg

Celú prezentáciu si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=yJFFf3F5J6w

 


ĎAKUJEME 1 100 OBCIAM A MESTÁM SLOVENSKA

Počas 26. snemu ZMOS, ktorý sa konal 28. – 29. 4. 2015 v bratislavskej Incheba Expo Aréne, odprezentovalo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska súčasný stav a vývoj realizovaného národného projektu Dátové centrum obcí a miest. V prezentačnom stánku združenia DEUS, ktorý navštívili čelní predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska, bol najväčší záujem o ukážky konkrétnej funkcionality jednotlivých modulov elektronických služieb, ktoré budú mať obce a mestá možnosť využívať po zapojení sa do projektu DCOM.

Zároveň sa chceme poďkovať všetkým obciam a mestám Slovenska, ktoré sa stali súčasťou národného projektu Dátové centrum obcí a miest.

large_1_1.jpg   large_3_2.jpg large_4.jpg

 large_5.jpg large_6.jpg large_7.jpg

 


26. snem ZMOS


Starostov a primátorov srdečne pozývame do prezentačného stánku DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska!

Počas 26. snemu ZMOS, ktorý sa uskutoční 28. – 29. 4. 2015 v bratislavskej Incheba Expo Aréne, bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) prezentovať súčasný stav a vývoj národného projektu Dátové centrum obcí a miest / www.dcom.sk.

Prijmite pozvanie do prezentačného stánku DEUS, kde budete mať príležitosť oboznámiť sa s konkrétnymi modulmi elektronických služieb, porovnať vzhľad webovej stránky vytvorenej v prostredí DCOM a získať podrobnejšie informácie týkajúce sa projektu.

Zároveň Vás chceme upozorniť na súťaž o hodnotné ceny, ktorá bude prebiehať počas Snemu ZMOS. Informácie o podmienkach zapojenia sa do súťaže, ako aj o cenách, ktoré môžete vyhrať, získate počas registrácie pri vstupe do hlavnej rokovacej sály snemu.

 


Prvé zasadnutie Rady ZMOS v roku 2015

V Bratislave 25. 3. 2015 rokovala Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Bolo to prvé riadne pracovné zasadnutie členov Rady ZMOS po komunálnych voľbách. Zúčastnili sa na ňom členovia, ktorých zvolili a delegovali do Rady ZMOS regionálne združenia. Na programe rokovania bola príprava 26. snemu ZMOS a prerokovanie a schválenie snemových dokumentov.

Na zasadnutí odzneli aj informácie o realizácii a stave projektu Dátové centrum obcí a miest (www.dcom.sk), ktoré prezentoval Ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Účastníci Rady ZMOS, starostovia a primátori, mali zároveň prostredníctvom praktických ukážok možnosť dozvedieť sa viac o funkčnosti jednotlivých elektronických služieb rozdelených do jednotlivých modulov Informačného systému DCOM, napr. podrobnejšie o module Dane a poplatky.

large_foto_2_2.jpg    large_foto_1.jpg   large_foto_3.jpg

 


Dňa 11. 3. 2015 sa v diskusnej relácii Klub komunálnej politiky Rádia Regina venovali téme: Elektronizácia samospráv.

Debaty sa zúčastnili: Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS, Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS a Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka. Poslucháčom priblížili ciele projektu DCOM, spôsob jeho realizácie, prínosy pre obce, občanov, firmy a štát a tiež aktuálny stav v realizácii projektu.

Celú diskusiu si môžete vypočuť tu: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1700/170780


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 12


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 11


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 10


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 9


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 8


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 7


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 6


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 5


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 4


Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY

11. – 12. novembra 2014 sa uskutočnil Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY, na ktorom sa stretli zástupcovia verejnej správy, ministerských sekcií z oblasti informatiky, zástupcovia IT firiem a odborníci na informatizáciu spoločnosti zo zahraničia. Na kongrese ITAPA 2014 vystúpil aj Ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ združenia DEUS, ktorý odprezentoval projekt Dátové centrum obcí a miest. Vo svojej prezentácii informoval o stave projektu z hľadiska realizácie, dodržiavania časového harmonogramu a plánov na ďalšie obdobie. Opätovne poukázal na význam projektu DCOM pre samosprávu, jej prínos pre obce, mestá a samotných občanov.

Záznam z prezentácie riaditeľa DEUS - A. Belánika, si môžete pozrieť tu: http://youtu.be/qpCVFZQuylQ


Spravodaj Dátového centra obcí a miest č. 3


Záujem obcí a miest o zapojenie do národného projektu Dátové centrum obcí a miest významne narastá

Bratislava – 17. 10. 2014 – Od spustenia pilotnej prevádzky národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zaznamenáva DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) významný nárast záujmu obcí a miest o zapojenie do projektu DCOM. Po pripojení prvých troch obcí - Horný Hričov, Nesvady a Santovka v júni 2014 a následnom rozšírení projektu na mestá a obce regiónu Tekov pribúdajú ďalšie obce a mestá z celého územia Slovenska.

Združenie DEUS k dnešnému dňu oslovilo takmer 1 000 obcí, z ktorých v súčasnosti viac ako 750 prejavilo záujem o projekt a viac ako 200 finalizuje proces administratívnych úkonov potrebných k podpisu Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.

Na základe veľkého množstva stretnutí s predstaviteľmi obcí a miest, ktoré sme zrealizovali od júna tohto roku až do dnešného dňa môžeme konštatovať, že záujem obcí a miest o zapojenie sa do projektu DCOM je enormný. Rovnako nás však teší aj skutočnosť, že predstavitelia obcí a miest si osvojujú a živo diskutujú o význame projektu v celkovom kontexte elektronizácie samosprávy, jeho prínosoch pre občanov, pre podnikateľov alebo pre samotné obce a mestá. V neposlednom rade veľmi oceňujeme otvorenosť a spätnú väzbu od zástupcov obcí a miest, ktorá nám výrazne napomáha pri realizácii tak komplexného projektu, akým projekt DCOM nepochybne je,“ hovorí Ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ združenia DEUS. (viac)


Oznam pre dodávateľov informačných sytémov obcí a miest

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) je združenie právnických osôb založené Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorého hlavným predmetom činnosti je podpora a vytváranie podmienok pre procesy informatizácie a elektronizácie vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu.

Jedným z prostriedkov naplnenia týchto cieľov je aj národný projekt  Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktoré má DEUS ako prijímateľ prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti do konca roku 2015 vybudovať. Obciam a mestám projekt DCOM poskytne potrebnú aplikačno-programovú podporu pri spracovaní jednotlivých agend samosprávy. Informačný systém DCOM zabezpečí tiež prepojenie informačných systémov samospráv s inými Informačnými systémami verejnej správy (IS VS) a so základnými registrami, a umožní využívať spoločné eGov moduly. (viac)

Nový výkonný riaditeľ DEUS

Novým výkonným riaditeľom združenia DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) sa 16. júla 2014 stal Ing. Adrián Belánik. Vo funkcii nahradil jej doterajšieho riaditeľa Ing. Martina Zbudilu, ktorý zostáva pôsobiť v Združení miest a obcí Slovenska.

Adrián Belánik prichádza z Ministerstva financií Slovenskej republiky, kde vykonával funkciu generálneho riaditeľa sekcie daňovej a colnej. Do združenia vstupuje v čase realizácie kľúčového projektu „Dátové centrum obcí a miest“, ktorého cieľom je sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám. Vždy ma teší, ak mám možnosť byť pri realizácii projektov, ktoré majú potenciál prinášať novú kvalitu do života pre ľudí. Projekt Dátové centrum obcí a miest umožňuje presne to - pomáha samosprávam zjednodušiť prístup občanov a odbremeniť ich od zbytočného papierovania“, zhodnotil svoje nové profesionálne pôsobenie Adrián Belánik. (viac)


DEUS na 25. sneme ZMOS prezentoval projekt DCOM

Starostovia a primátori prejavili na sneme ZMOS veľký záujem o projekt DCOM

img_1217_0.jpg

Bratislava – 30. 5. 2014 – Starostovia a primátori niekoľkých stoviek obcí a miest prejavili počas snemu ZMOS aktívny záujem o projekt „Dátové centrum obcí a miest“ (ďalej DCOM), ktorého cieľom je priniesť obciam cez nové možnosti elektronických služieb lepšie fungovanie samosprávy a zjednodušiť dostupnosť služieb obcí pre obyvateľov. Zadávateľ projektu, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (ďalej DEUS), predstavil starostom v informačnom stánku etapy projektu DCOM a detaily o zapájaní obcí. Celkovo takmer štyristo starostov a primátorov podpísalo so zástupcami DEUS vyhlásenie, ktorým prejavili záujem o zapojenie do projektu. (viac)


Výhercovia súťaže na 25. sneme ZMOS

Starostovia a primátori, ktorí počas 25. snemu ZMOS prejavili aktívny záujem o projekt DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST, a v stánku DEUS podpísali "Vyhlásenie" ktorým prejavli záujem o zapojenie do projektu, boli zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. Výhercovia súťaže...(viac)


Prečo je projekt DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST užitočný ?

Hlavným cieľom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Realizácia projektu bude prínosom pre občanov a podnikateľov, pracovníkov obecných a mestských úradov a pre celú verejnú správu.

Úroveň služieb samosprávy občanom a ich dostupnosť závisí okrem iného aj od technického vybavenia obecných úradov a od možností ich pracovníkov využívať moderné informačné technológie.  V súčasnosti si obce a mestá individuálne obstarávajú a následne prevádzkujú HW infraštruktúru a SW aplikácie potrebné pre spracovanie svojej agendy... (viac) 


DCOM posunie samosprávnu agendu čo najbližšie k občanovi

Projekt dátového centra, ktorý umožní občanom využívať eSlužby, bude vo všetkých obciach a mestách realizovať Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) zverejnilo 13. decembra 2011 písomné vyzvanie na projekt Dátového centra obcí a miest, definovaný v zozname národných projektov, schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej aj regionálnej úrovni. Cieľom tohto projektu je vybudovanie Dátového centra obcí a miest, pre sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom, podnikateľom, ale aj všetkým ostatným subjektom. (viac)