Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 21. 05. 2018
piatok, 25. máj 2018
Home

Prínosy projektu pre občanov

Verzia pre tlač

DCOM umožní vytvoriť podmienky pre realizáciu eGov služieb samosprávy občanom a podnikateľom bez ohľadu na veľkosť a finančné možnosti obcí 

eGovernment vo verejnej správe

Implementácia eGovernmentu prináša fundamentálnu zmenu princípov práce verejnej správy. Kým v doterajšom, tradičnom modeli administratívne bremeno nesú občania, ktorí musia opakovane dokladovať informáciu jednotlivým inštitúciám a prispôsobovať sa ich administratívnemu a časovému režimu práce, v novom modeli verejná správa preberá toto bremeno a proaktívne zbavuje občanov povinností komunikovať s jednotlivými úradmi. eGovernment je vytvorenie nového modelu procesov, kedy čo najviac administratívnych úkonov pôjde mimo občanov a kedy sa verejná sprava reálne priblíži občanovi.

Okrem znižovania administratívnej záťaže prináša zavádzanie eGovermentu pre občanov ďalšie významné výhody:

· Zvýšenie transparentnosti – používateľ je priebežne informovaný o stave vybavovania svojej žiadosti

· Zvýšenie kvality a dostupnosti služieb – služby sú dostupné prostredníctvom viacerých kanálov (osobne, SMS, internet) a v čase, keď ich používateľ požaduje. Dostupné sú tak v konvenčnom ponímaní – formou papierového podania ale v prvom rade v modernej elektronickej forme prostredníctvom webového portálu prevádzkovaného 24 hodín denne, 7 dní týždne.

· Prispôsobovanie služieb verejnej správy používateľom – poskytovanie služieb verejnej správy je organizované na základe reálnych potrieb používateľa, nie podľa kompetenčného členenia a správnych agend. Zavedením konceptu životnej situácie sa služby verejnej správy organizujú podľa potrieb používateľa.

 

eGov služby v samospráve

Významná časť služieb verejnej správy občanom je poskytovaná na úrovni samosprávy. Preto je potrebné uplatňovať vyššie uvedené eGov princípy nielen na úrovni štátnej správy, ale aj samosprávy. To vyžaduje komplexnú zmenu existujúceho procesného a následne legislatívneho aj technologického rámca, ktorá je veľmi ťažko realizovateľná individuálne pre takmer tritisíc obecných úradov.

DCOM prináša efektívnejší prístup, ktorý umožní realizáciu eGov služieb v samospráve. Centrálne pripraví procesy a prostredie pre poskytovanie požadovaných služieb (v súčasnosti je to 138 elektronických služieb) ktoré môžu byť využívané všetkými obecnými úradmi pripojenými k DCOM.

Z pohľadu občanov to znamená, že úroveň služieb samosprávy nebude závisieť od lokálnych podmienok a vybavenia obecného úradu, ale budú vytvorené predpoklady pre rovnakú úroveň eGov služieb bez ohľadu na veľkosť a finančné možnosti obce.