Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 17. 09. 2013
sobota, 23. jún 2018
Home

***

Verzia pre tlač

DCOM posunie samosprávnu agendu čo najbližšie k občanovi

Projekt dátového centra, ktorý umožní občanom využívať eSlužby, bude vo všetkých obciach a mestách realizovať Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) zverejnilo 13. decembra 2011 písomné vyzvanie na projekt Dátového centra obcí a miest, definovaný v zozname národných projektov, schválenom riadiacim orgánom OPIS. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej aj regionálnej úrovni. Cieľom tohto projektu je vybudovanie Dátového centra obcí a miest, pre sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom, podnikateľom, ale aj všetkým ostatným subjektom.

(viac)

 

DEUS vytvorí platformu pre obce a mestá na poskytovanie eSlužieb pre občana

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), bude slúžiť mestám, obciam, občanom a v konečnom dôsledku celej verejnej správe.

Slová ako efektívnosť, znižovanie nákladov, hospodárnosť v samospráve, či naopak znižovanie príjmov pre samosprávu zaznievajú počas posledných dní čoraz intenzívnejšie. Naproti tomu stojí snaha o zvýšenie kvality služieb, s dôrazom na zjednodušenie činností a rýchlosť vybavenia požiadavky s využitím prostriedkov informačno komunikačných technológií (IKT), či zamedzenie duplicít v procesoch vybavovania občana so samosprávou a štátnou správou.

V širšej perspektíve elektronizácie verejnej správy  budú služby samosprávy a služby štátnej správy rovnocenné súčasti eGovernmentu. Pre to je potrebné na strane mestských a obecných úradov zabezpečiť významné zlepšenie vo vybavenosti a využívaní IKT. Celkove možno povedať, že rozsah kompetencií a z toho vyplývajúcich služieb miest a obcí pre občanov je značný a jedným z nástrojov, ktorý môže zefektívniť ich činnosť je práve už spomínané širšie využívanie IKT. Aj keď sa situácia v informatizácii na mestských a obecných úradoch postupne zlepšuje, jej využívanie pre zlepšenie služieb občanom je na samom začiatku.

(viac)